Om klinikken

Lægehuset Marselis er en videreførsel af Læge Peter Sønderbys solopraksis. Klinikken er beliggende i nyrenoverede lokaler i Bygning 15, 2. sal, på det gamle Marselisborg Hospital i Århus.

Klinikken er en solopraksis.

På etagen finder I også psykolog Niels Baden.

Handicapforhold

Klinikken er beliggende på 2. sal. Adgang til klinikken via trappe eller elevator. I klinikken er der enkelte trapper med indbygget handicaplift.

Lægekonsultationer

En konsultation afvikles efter tidsbestilling og varer 10-15 min, såfremt der ikke er aftalt andet.

Hvis vi spørger om årsagen til din henvendelse, er det for at sikre det bedst mulige forløb af konsultationen.

Hvis du har flere spørgsmål eller problemstillinger du vil drøfte med lægen, anbefaler vi, at de vigtigste punkter udvælges, så der er tid til en grundig behandling af disse.
Såfremt du ikke kan nå alle spørgsmål igennem på én konsultation kan det blive nødvendigt, at der aftales en ny konsultationstid hos lægen en anden dag.
Det er således ikke muligt at reservere “dobbelttid” ved bestilling af tidsaftaler.

Ved børneundersøgelser, graviditetsundersøgelser, attester, operationer, samtaleterapi o.lign. afsættes dog ofte ekstra tid.

Kviktider er kortere konsultationer til mindre afgrænsede problemstillinger

Kontakt via hjemmesiden

Via hjemmesiden er det er muligt at

– stille enkle spørgsmål til lægen eller sekretæren
– forny recepter
– bestille tider

Al kommunikation via hjemmesiden er beskyttet (krypteret), således at andre ikke kan læse dine personlige oplysninger.
Kontakt via hjemmesiden kan ske hele døgnet og der kan forventes svar indenfor 5 arbejdsdage.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - link til vejledning til oprettelse på hjemmesiden