Tidsbestilling & konsultation

Tidsbestilling

Tidsbestilling kan foretages via Selvbetjeningen.

Sekretæren er tilgængelig på telefonen i tidsrummet 8.00-12.00.

Læge Camilla Rostgaard Berthelsen: 86 14 77 88

Læge Karen Kjær Larsen: 82 13 40 40

08.00-09.00: Opkald vedr. akut/forværring i sygdom og behov for tid samme dag.
09.00-12.00: Opkald vedr. tids- og medicinbestilling.

_________________________________________________________________

12.00-16.00: AKUT telefon ved akut behov for lægehjælp på nedenstående telefonnumre:

Læge Camilla Rostgaard Berthelsen: Akutnummer 93 60 55 70.

Læge Karen Kjær Larsen: Akutnummer 81 98 20 89.

Der kan ikke foretages tids- eller medicinbestilling via AKUT telefonen.

Konsultation

En konsultation afvikles efter tidsbestilling og varer 15 min, såfremt der ikke er aftalt andet.

Hvis vi spørger om årsagen til din henvendelse, er det for at sikre det bedst mulige forløb af konsultationen.

Hvis du har flere spørgsmål eller problemstillinger du vil drøfte med lægen, anbefaler vi, at de vigtigste punkter udvælges, så der er tid til en grundig behandling af disse. Såfremt du ikke kan nå alle spørgsmål igennem på én konsultation kan det blive nødvendigt, at der aftales en ny konsultationstid hos lægen en anden dag.

Ved børneundersøgelser, graviditetsundersøgelser, attester, operationer, samtaleterapi o.lign. afsættes ofte ekstra tid.

Kviktid

Korte afgrænsede problemstillinger. Varighed 5-7 minutter. Kviktider kan bookes via selvbetjeningen dagen før, og skal godkendes af sekretæren.

E-konsultation

Du kan skrive korte beskeder til lægen via Selvbetjeningen. Du kan forvente at få svar i løbet af 5 hverdage. Lægen kan sende svar på prøver efter aftale.